Blog

Wat komt er kijken bij het organiseren van een biercantus?

Wat is een biercantus?

Een biercantus is een traditioneel Nederlands evenement waarbij bier, zang en gezelligheid centraal staan. Het is een typisch studentikoze bijeenkomst waarbij de deelnemers samen traditionele liederen zingen, begeleid door een studentenorkest. Tijdens een biercantus gelden er vaak specifieke regels, zoals het volgen van gebaren en het drinken van bier op bepaalde momenten in het lied. Het doel van een biercantus is om samen plezier te hebben, de onderlinge band tussen studenten te versterken en te genieten van de muziek. Deze levendige en uitbundige ervaring vindt vaak plaats in studentenverenigingen, sociëteiten of kroegen.

Wat zijn voorbeelden van regels tijdens een biercantus?

Bij een biercantus worden diverse regels gehanteerd om de structuur en dynamiek van het evenement te waarborgen. Hier volgt een opsomming van veelvoorkomende regels die bij een biercantus gebruikt kunnen worden:

1. Gebaren: Tijdens bepaalde passages in de liederen worden specifieke gebaren gemaakt. Deze gebaren kunnen bestaan uit het heffen van het glas, klappen in de handen of opstaan en gaan zitten op aangewezen momenten.

2. Zwijgen: Gedurende het zingen van de liederen geldt er vaak een verbod op praten, zodat de focus ligt op het zingen en participeren.

3. Drinkmomenten: Bij specifieke woorden of zinnen in de liedteksten wordt verwacht dat de deelnemers hun glas bier leegdrinken. De hoeveelheid kan variëren, van een enkel shotje tot het hele glas in één keer.

4. Straffen: Als deelnemers de regels overtreden, kunnen er straffen worden opgelegd. Dit kan inhouden dat er extra gedronken moet worden, het uitvoeren van een ludieke opdracht of het betalen van een boete in de vorm van een gezongen lied.

5. Liedrepertoire: Er wordt vaak gewerkt met een vast repertoire aan traditionele liederen die regelmatig bij biercantussen worden gezongen. De deelnemers worden geacht de liedteksten te kennen en actief mee te zingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke regels en tradities rondom een biercantus kunnen verschillen, afhankelijk van de organisatie en het evenement zelf.

Wat vindt je in een biercantus boekje?

Een cantusboekje voor een biercantus bevat meestal een verzameling van liederen die tijdens het evenement gezongen worden. Deze liedjes worden gepresenteerd met de bijbehorende songteksten. De exacte inhoud van een cantusboekje kan variëren, afhankelijk van de specifieke tradities en voorkeuren van de organiserende groep. Over het algemeen kun je de volgende elementen in een cantusboekje verwachten:

1. Liedteksten: Het cantusboekje bevat de volledige songteksten van de liederen die tijdens de biercantus gezongen worden. Deze teksten kunnen in verschillende talen zijn, zoals Nederlands, Latijn, Duits of Engels, afhankelijk van het repertoire.

2. Liedrepertoire: Het boekje bevat een lijst met de nummers en de volgorde waarin ze gezongen worden tijdens de cantus. Dit repertoire bestaat vaak uit traditionele studentenliederen, drinkliederen, volksliederen en andere bekende liederen die passen bij de sfeer van de biercantus.

3. Melodieën: Sommige cantusboekjes kunnen ook de melodieën of muzieknotatie van de liederen bevatten. Dit is handig voor degenen die de melodie willen leren of voor degenen die de liederen willen begeleiden op een instrument.

4. Regels en tradities: Naast de liedteksten kunnen er ook specifieke regels en tradities vermeld worden in het cantusboekje. Deze regels kunnen betrekking hebben op het gebruik van gebaren, drinkmomenten, straffen en andere richtlijnen die gevolgd moeten worden tijdens de cantus.

5. Symboliek en achtergrondinformatie: Soms worden in het cantusboekje ook uitleg en achtergrondinformatie gegeven over de symboliek en tradities die verbonden zijn aan bepaalde liederen of handelingen tijdens de cantus.

Het cantusboekje fungeert als een praktische gids voor de deelnemers, zodat ze actief kunnen meezingen en de regels en tradities van de biercantus kunnen volgen.

Wat zijn veel voorkomende straffen bij een biercantus?

Bij een biercantus kunnen verschillende straffen worden opgelegd wanneer deelnemers de regels overtreden. Hoewel specifieke straffen kunnen variëren afhankelijk van de tradities en organisatie, volgen hier enkele veelvoorkomende straffen die vaak voorkomen:

1. Extra drinken: Een veelgebruikte straf is dat de overtreder een extra hoeveelheid bier moet drinken. Dit kan variëren van een klein slokje tot het leegdrinken van een vol glas.

2. Lied zingen: De persoon kan worden gevraagd een specifiek lied te zingen als straf. Dit kan een grappig of uitdagend lied zijn, en soms moeten ze zelfs een lied improviseren over een bepaald onderwerp.

3. Boete betalen: De overtreder kan worden gevraagd een boete te betalen, meestal in de vorm van een geldbedrag of een consumptie voor de groep. Dit geld kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor toekomstige evenementen of goede doelen.

4. Opdrachten uitvoeren: Soms worden ludieke opdrachten gegeven als straf. Dit kan variëren van het uitvoeren van een dansje, het dragen van een grappig kostuum of het opvoeren van een komische act voor de groep.

5. Sociale straffen: Naast individuele straffen kunnen er ook sociale straffen worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de overtreder een tijdje moet staan terwijl anderen zitten, of dat ze uit een drankje moeten drinken dat als minder aangenaam wordt beschouwd.

Het is belangrijk op te merken dat de straffen bij een biercantus meestal licht en vermakelijk van aard zijn, met als doel een speelse sfeer te creëren en de deelnemers te betrekken bij het evenement.

Wat voor liedjes horen bij een biercantus?

Bij een biercantus worden vaak verschillende liedjes gezongen. Hoewel het specifieke repertoire kan variëren afhankelijk van de tradities en voorkeuren van de organisatie, volgen hier enkele liedjes die vaak voorkomen bij een biercantus:

1.           ‘Hoeperdepoep’ (Traditioneel)

2.           ‘Sjoe Sjoe Wa’ (Traditioneel)

3.           ‘Het Kleine Café aan de Haven’ – Vader Abraham

4.           ‘Land van Maas en Waal’ – Boudewijn de Groot

5.           ‘Drunken Sailor’ (Traditioneel)

6.           ‘Laat de Zon in je Hart’ – René Schuurmans

7.           ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’ – Wolter Kroes

8.           ‘Viva Hollandia’ – Wolter Kroes

9.           ‘Rosamunde’ – Dennie Christian

10.         ‘500 Miles’ – The Proclaimers

11.         ‘Sweet Caroline’ – Neil Diamond

12.         ‘Hey Jude’ – The Beatles

13.         ‘Het is een Nacht’ – Guus Meeuwis

14.         ‘Ik meen ’t’ – André Hazes

15.         ‘Brabant’ – Guus Meeuwis

16.         ‘You’ll Never Walk Alone’ – Gerry & The Pacemakers

Dit is slechts een greep uit het brede scala aan liedjes die bij een biercantus kunnen worden gezongen. Het repertoire kan verschillen per biercantus en kan worden aangepast aan de voorkeuren van de deelnemers en de sfeer van het evenement.

Andere blogs